Gönüllü Çalışmaları

Öğrencilere sağlanan destekler gönüllüler aracılığı ile verilmekte olup, gönüllülerin gerekli kapasite, beceri ve motivasyonlarını geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Gönüllülere yönelik proje öncesi ve proje boyunca kapasite geliştirici çeşitli destekler sağlanmaktadır. Böylece gönüller çocuklara fayda sağlarken, hayatları boyunca kullanabilecekleri çeşitli beceriler ve mesleki kazanımlar elde etmektedirler.

Gönüllü Çalışmaları alanında şu çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 Kapasite Geliştirici Eğitimler

 

Süpervizör Desteği

 

Eğitici Rehberi

 

Gönüllüler Arası Etkileşim ve
Paylaşım Toplantıları