Hakkımızda

2011 yılında Suriye’de başlayan çatışmaların, birçok devletin dahil olduğu uluslararası bir savaşa dönüşmesiyle milyonlarca insan ülkelerini terk edip başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Bu zorunlu göç ile Türkiye’ye gelen 3.5 milyonun üstündeki Suriyeli mültecinin yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. Bu krizin en ağır bedelini ödeyen çocuklar, sıfırdan bir hayat kurma sürecinde küçük yaşlarına rağmen ailelerinin geçimini üstlenmek ve ucuz işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. 

Eğitimleri yarıda kalan Suriyeli mülteci çocukları yeniden okul hayatına kazandırmak, onlara bir gelecek umudu verebilmek için “Onun İşi Okumak” sloganıyla Ocak 2016’da yola çıktık. Başta çocuk işçiliği olmak üzere mülteci çocukların eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırmak ve daha çok çocuğun okula devam etmesini sağlamak için Ağustos 2016’da Yeryüzü Çocukları Derneği’ni kurduk.

Yeryüzü Çocukları Derneği olarak çatışmadan etkilenen zorla yerinden edilmiş çocukların eğitim hayatına kazandırılması; akademik, sosyal, duygusal ve çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi konusunda 2016 yılından bu yana çalışmalar yürütüyoruz.

Çocukların iyi olma halini desteklemek, kendi toplumları ve birlikte yaşadıkları ev sahibi toplumun iyi oluş haline katkı sağlamak ve sosyal uyumu artırmak için çalışıyoruz.

Vizyonumuz, Türkiye’den başlamak üzere bütün dünyada çatışmadan etkilenen çocukların iyi olma halini desteklemeye yönelik model oluşturmak, bunları hayata geçirmek ve alanında referans olacak bir dernek haline gelmek.

İLKELERİMİZ

  • Çocuğu çocuk olarak kabul etmek
  • İnsan onurunu öncelemek
  • Mükellefiyet bilinciyle hareket etmek
  • Emanet ve liyakati korumak 
  • Katılımcı yardım anlayışını benimsemek
  • Sürdürülebilir çözümler üretmek
  • Gelişime açık olmak