Okullaşma

İstanbul’daki 7-17 yaş aralığındaki mülteci çocukların örgün veya açık öğretime ulaşma ve devamlılığının önündeki engelleri kaldırılarak eğitim hayatına devamlılıklarının sağlanması amaçlanmaktadır.  Bu amaca yönelik olarak mülteci ailelere maddi destek destek sağlanmakta; öğrenci ve velilere yönelik eğitime dair bilinçlendirme, takip, rehberlik, yönlendirme ve motivasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Okullaşma alanında şu çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 Onun İşi Okumak Sponsorluğu

 

Okul Kaydı, Takip ve Destek

 

Eğitim Seti Desteği

 

Eğitim Danışmanlığı

 

Liseye Geçiş Çalışmaları

 

Üniversiteye Geçiş Çalışmaları