PDR Birimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimizin amacı; mülteci çocukların savaş, göç ve beraberinde gelen travmalar nedeni ile yaşadıkları psikolojik sorunları tanılamak ve gerekli desteği vermek, aynı zamanda ana dilden farklı bir dilde eğitim alan öğrencilerimizin eğitim hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmaktır. Süreç takibini psikolojik danışmanlık ve rehberlik olarak iki koldan yapmaktayız.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Çocuklarımızın yaşadıkları travmalara ve buna bağlı yaşadıkları psikolojik sorunlara Bireysel Danışmanlık ve Grupla Psikolojik Danışmanlık desteği ile çözümler üretip, Bireysel Takip Sistemi ile de çocuklarımızın gelişimlerini gözlemliyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla öz bakım da dahil olmak üzere temel alışkanlıklar kazanmalarına destek oluyoruz. Ayrıca kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleri için doğru iletişim becerileri kazanabilmelerine yardımcı oluyor ve yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara dair problem çözme becerileri kazanmalarını sağlıyoruz.

Bireysel Takip Sistemi

Mentörlük Projesi kapsamında çocuklarımızla eşleştirdiğimiz gönüllülerimizden her hafta doldurdukları formlar sayesinde çocuklarımızın gelişimi ve yaşadıkları problemler hakkında bilgiler ediniyor, bu bilgiler ışığında çocuklarımızın sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerinin takibini yapıp, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ayrıca Telafi Merkezimizdeki çocuklarla yaptığımız bireysel görüşmelerle de onların bireysel takiplerini gerçekleştiriyoruz.

Bireysel Danışmanlık

Sene başında çocuklarımızla yaptığımız bireysel görüşmelerle onları tanıyor, gerektiğinde yıl içerisinde görüşmelere devam ediyor, ihtiyaç halinde alanında uzman psikologlara yönlendirmeler yapıyoruz.

Grupla Psikolojik Danışma

Çocuklarımızın sosyal becerilerini arttırmak ve çevrelerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak adına gerek dernek bünyemizde gerekse beraber çalıştığımız Uluslararası Doktorlar Derneği ve Kızılay ile birlikte çocuklarımıza atölyeler ve özgüven, öfke kontrol, sosyal beceri, atılganlık gibi grup çalışmaları düzenliyoruz.

REHBERLİK

Anadilleri dışında bir dilde eğitim almaya çalışan çocuklar hem akademik anlamda zorlanmakta hem de ülkemizdeki eğitim sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaktadır. Derneğimize başvuran öğrencilere karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak eğitsel ve mesleki rehberlik yapmaktayız.

Eğitsel Rehberlik

Öğrencilerimizin okula ve yaşadıkları çevreye uyum sağlamalarını, akademik başarıyı artırmaya yönelik destek olmayı ve ders çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda mülteci çocuklardan oluşan öğrencilerimiz travmaya bağlı olarak öğrenmede çeşitli sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Onların başarısını engelleyen etkenler olarak sıklıkla karşılaşılan öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konularda öğrencilerimize psikolojik destek vermekteyiz.

Mesleki Rehberlik

Yetenek, ilgi ve yönelimlerine uygun olacak lise ve üniversitelere yönlendirmeyi, ülkemizde uygulanan sınav türlerine yönelik bilgi vermeyi, meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı ve kendilerine uygun kariyer planlaması yapmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

⇒ Veli Görüşmeleri

Çocuklarımızı hem daha yakından tanıyabilmek hem de problemlerine kalıcı çözümler üretebilmek için ailelerle beraber çalışmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda her çocuğumuzun velisiyle sene başında görüşüp ve sene içerisinde de irtibatta kalıp çocuklarımızın gelişimlerini takip etmeyi amaçlıyoruz.

MENTÖRLÜK PROJESİNDE YER ALAN GÖNÜLLÜLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

⇒ Gönüllü Görüşmeleri

Düzenli olarak yaptığımız gönüllü görüşmeleri ile hem çocuklarımız hakkında gönüllülerimizin ağzından bilgiler ediniyor hem de gönüllülerimizin yaşadıkları sıkıntıları paylaşabilecekleri bir ortam oluşturup, bu sıkıntılara çözüm bulmayı hedefliyoruz.

GEZİLER

Çocuklarımızı hem daha iyi motive etmek hem de eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için İstanbul’un çeşitli yerlerine geziler düzenliyor ve senede bir kez piknik organizasyonu yapıyoruz.