Nasıl Başladık?

Yeryüzü Çocukları Derneği’nin Kuruluşu

Yeryüzü Çocukları’nın hikayesi bir çağrıyla, haber çekimi esnasında “Çalışmak değil, okumak istiyorum” diyen Muhammed’in çağrısıyla başladı. Bunun ardından o gün izledikleri haber karşısında bir şeyler yapma gereği duyan bir grup arkadaş, Muhammed’i çalıştığı iş yerinden alıp okula yazdırdı. Fakat okula gidemeyen binlerce Suriyeli çocuk vardı ve çoğu yaşından büyük işlerde çalışıyordu. Her türlü riskle iç içe çalışan çocuklar için daha geniş bir çalışma başlatıldı. 
Onun İşi Okumak projesiyle yola çıkan gönüllü grup önce Suriyeli çocukları çalıştıkları iş yerlerinden alarak okula yazdırmaya başladı.. Çocuklar ve ailelerine maddi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik destek sağlandı. Bu projenin genişlemesi ve daha fazla sayıda çocuğa ulaşılmasıyla dernekleşme sürecine girildi. Mülteci çocukların eğitim sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için bir dernek çatısı altında devam etmenin daha yerinde olacağı inancıyla Yeryüzü Çocukları Derneği kuruldu.

Yeryüzü Çocukları Derneği olarak şimdiye kadar 500’den fazla mülteci çocuğa destek olduk. Bugün, Onun İşi Okumak Programı altında gerçekleştirdiğimiz projeler ve uygulamalarla çocukları okula kazandırıyor ve eğitim süreçlerini çok yönlü olarak destekliyor, onlara bir gelecek umudu verebilmek ve nitelikli bireyler olarak topluma katılımları için çalışmaya devam ediyoruz.