“Onun İşi Okumak” Sponsorluğu Nedir?

Bugün Türkiye’de 400.000’den fazla mülteci çocuk hala okul dışında.
Okul dışındaki çocuklar, çocuk işçiliği, istismar, yasadışı örgütlerin hedefinde olmak, madde bağımlılığı, gettolaşma ve kayıp nesil olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Suriyeli çocukların okul dışında kalmalarının başlıca sebeplerinden biri maddi yoksunluktur. Savaş ve göçün ardından, sıfırdan bir hayat kurma mücadelesi veren mülteci aileler için çocuklarının eğitimi öncelik sıralamasında arka sıralara düşmekte ve ailenin geçimini sağlayabilmek için çocuklar da çalışma hayatına girmek zorunda kalmaktadır.

 

Her Çocuk İçin Eğitim, Geleceğimiz İçin Eğitim

Biz Yeryüzü Çocukları Derneği olarak eğitimin her çocuğun hakkı olduğuna ve gelecek nesilleri ancak eğitimle inşa edebileceğimize, mülteci çocuklara bu yolla daha aydınlık bir geleceğin kapılarını açabileceğimize inanıyoruz.

Çocukların eğitime ulaşmalarının önündeki engelleri aşmak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında, Onun İşi Okumak Sponsorluğu ile çocuk işçiliği bulunan ya da maddi yoksunluk çeken mülteci ailelere düzenli şekilde destek sağlayarak çocukların eğitim hayatlarına devam etmelerini amaçlıyoruz.

Mülteci çocukların eğitim devamlılığını sağlamak ve çocukları çocuk işçiliği, madde bağımlılığı, marjinal gruplar ve suç örgütlerinin hedefinde olma risklerinden korumak Onun İşi Okumak Sponsorluğu’nun temel hedefleri arasında bulunuyor. Sponsorların desteğiyle sağlanan düzenli maddi destek ile çocukların çalışma riskinin önüne geçilirken aynı zamanda ailedeki çocukların eğitim devamlılığı yanında barınma, ısınma, gıda, giyinme gibi temel ihtiyaçları da karşılanmış oluyor.