Sosyal Uyum

Mülteci çocukların kendi kimliğini korurken yaşadığı topluma uyum sağlama süreçlerini desteklemek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, mülteci ve Türk çocukların bir araya geldiği çalışmalar ile iki grubun kaynaşmasının sağlanması; önyargıların azaltılması; birlikte yaşama ve empati bilincinin gelişmesi; ortak kültür ve değer farkındalığının artması; işbirliği içerisinde çalışabilme ve toplumsal fayda üretme konusunda farkındalığın artması hedeflenecektir.

Sosyal Uyum alanında şu çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Kaynaştırma Çalışmaları