Sosyal Duygusal ve Bilişsel Yaklaşım

Çatışmadan etkilenen çocuklara verilecek eğitim kadar; öğrenmenin sosyal, duygusal ve bilişsel boyutları da önem taşımaktadır. Araştırmalar, öğrencilere bu becerilerin karşılıklı olarak pekiştirildiği ve öğrenme metodu olarak kabul edildiği ortamlarda öğrenme fırsatı verildiğinde akademik olarak daha fazla ilerleme kaydedildiğini göstermektedir. Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim; akademik öğrenmeyle sınıf kültürü ve öğretim uygulamasına entegre edildiğinde öğrencinin öğrenmesini en iyi destekleyen ortam kurulur. Öğrenciler bu becerilere, tutumlara ve karakter özelliklerine sahip olduklarında, sınıfta başarılı olmak, mesleki alanda iyi bir performans göstermek ve topluma katkıda bulunan ve üretken üyeleri olarak hayatta başarılı olmak için donanıma sahip olurlar.

Mentörlük Modeli

Mentörlük modelimiz, her öğrencinin kendisine rehberlik eden, inanan ve destekleyen bir yetişkini hak ettiği inancıyla tasarlanmıştır. Sağlanan destekleyici ortam ve ilişkiler sayesinde hem mentörler hem de gençler olumlu bir dönüşüm yaşarlar. Gençlik Mentörlüğü, öğrencilerin bireysel ve eğitim hayatlarına yönelik ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim, kaynaklarla buluşabilmelerine destek olmak; kendilerini tanıyarak, özgüvenlerini ve eğitim bilincini artırarak potansiyellerini ortaya çıkaran bireyler olabilmeleri için fırsatlar yaratan bir
süreçtir.

9377 SMS Bağış Hattı
Gönderilen her kısa mesaj 10,00 ₺ olarak ücretlendirilir.
9383 SMS Bağış Hattı
Gönderilen her kısa mesaj 50,00 ₺ olarak ücretlendirilir.
9388 SMS Bağış Hattı
Gönderilen her kısa mesaj 70,00 ₺ olarak ücretlendirilir.
Be informed about campaigns OK No, Thanks.