Yeryüzü Çocukları Derneği Ne Yapıyor?

Yeryüzü Çocukları Derneği olarak hakları risk altındaki çocukların eğitim hayatına kazandırılması; akademik, sosyal, duygusal ve çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi konusunda 2016 yılından bu yana çalışmalar yürütüyoruz. 

Çocukların iyi olma halini desteklemek, kendi toplumları ve birlikte yaşadıkları ev sahibi toplumun iyi oluş haline katkı sağlamak ve sosyal uyumu artırmak için çalışıyoruz.

Çocuklar için birlikte çalışmak için sen de bize katıl!