Bağış Hattı: 0 212 909 20 45
"Bir Çocuk, Bir Dünya Kurar"

Çocuk Koruma

Kuruluşumuzdan bu yana savaş, göç, doğal afet ve her türlü krizden etkilenen çocuklara hizmet veriyoruz. Çocuklarla çalışırken koruma ilkelerine dikkat ediyor, çalışmalarımızı gerçekleştirirken çocukları istismar, sömürü, ihmal ve şiddet risklerinden korumayı önemsiyoruz.

Çocukların güvenliğini, onurunu ve haklarını korumak, zarara maruz kalmalarını önlemek amacıyla koruyucu ortamlar hazırlıyoruz. Aynı zamanda sponsorluk çalışmaları, eğitim ve psikososyal destek programlarıyla destekliyoruz. Çalışmalarımızı temel koruma ilkelerine bağlı kalarak, ihtiyaca göre ve ayrım gözetmeksizin sürdürüyoruz. Tehdit altında olan veya şiddete maruz kalan çocuklara fiziksel ve psikolojik zararın önüne geçmek için destek sunuyor, haklarını savunmalarına yardımcı oluyoruz.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken ilgili bakanlıklarla protokoller imzalıyor ve sonrasında çalışmalarımızın raporlarını oluşturuyoruz. Hazırladığımız içerikleri sosyal medya hesaplarımızda paylaşırken koruma ilkelerine dikkat ediyoruz.

9377 SMS Bağış Hattı
Gönderilen her kısa mesaj 10,00 ₺ olarak ücretlendirilir.
9383 SMS Bağış Hattı
Gönderilen her kısa mesaj 50,00 ₺ olarak ücretlendirilir.
9388 SMS Bağış Hattı
Gönderilen her kısa mesaj 70,00 ₺ olarak ücretlendirilir.

Son Haberler

Desteklerinizle Bir Çocuğa UMUT olacağınızı unutmayın!

© 2023 Yeryüzü Çocukları Derneği. All Rights Reserved.