Hakkımızda

1. Dernek Profili

         Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED) çatışma, savaş ve doğal afetlerden etkilenen veya bunlar dolayısıyla yerlerinden edilen çocuk ve kadınlara destek vermek amacıyla 2016’da kurulmuştur. Kurulduğundan bugüne, YEÇED’in odaklı önceliği hedef grup olarak çocuklar ve ve onların psikolojik, fiziksel ve akademik refahları için sürdürülebilir çözümler üretmektir. Ayrıca YEÇED’in etkinlikleri çocuklara bütün olarak destek sağlamak için annelerin refahını da kapsar. Derneğin tahsis edilmiş ekibiyle çocuklara özel projeler için çalışan bir dernek olarak, istisna olmaksızın, YEÇED çocukların hakkının her platformda, her ne aksiyon almak gerekiyorsa gereksin savunuculuğunu yapar.

       YEÇED, Türkiye’nin farklı bölgeleri ve yurtdışında, profesyonel ekiplerle, pedagojik ve psikolojik açıdan doğru projeler aracılığıyla kamu hizmeti ve sosyal hizmet vermektedir. Bu faaliyetlerin kapsamı, psiko-sosyal destek, eğitim yardımı, annelere yönelik grup toplama programlarının yanı sıra acil bir ihtiyaç halinde gıda kolileri veya hijyen ürünleri gibi temel yardım malzemelerini içeren ailelere yönelik sosyal yardımları da kapsamaktadır.

      Topluma hizmet, sosyal hizmet ve psikososyal destek açısından; YEÇED’in en büyük değeri, kısa vadeli hizmetlerden ziyade, profesyonel ekiplerle bir süreç içerisinde işleyen sürdürülebilir projeler sunmaktır. Böylelikle kuruluş, dünyanın herhangi bir yerinde psikolojik ve fiziksel refahlarını bozan herhangi bir afet benzeri durumdan yaşamları etkilenen tüm çocuk ve kadınlara ulaşmayı ve kalıcı, uzun vadeli çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.  

    1.1: YEÇED Üye Profili:

Kadınlar ve gençler tarafından yönetilen bir dernek olan YEÇED, tüm üyeleri 30 yaşın altında olan, topluma hizmet ve saha çalışmalarında deneyimli olan çok dinamik bir ekibe sahiptir. 

Kuruluş, gerektiğinde mümkün olan en hızlı şekilde inisiyatif ve eylem alabilen çok özel bir ekibe sahiptir. Üyeler, üniversite öğrencisi ve kendi alanlarında genç profesyonellerden oluşan gönüllüler, sosyal hizmet uzmanları, siyaset bilimi ve hukuk fakültesi stajyerleri, çocuk hakları savunucuları ve avukatlardan oluşmaktadır. Farklı geçmişlerden, etnik kökenlerden ve yaşlardan gelen uluslararası ve Türk katılımcılar vardır. YEÇED, gönüllülerinin, kurumun kendi hedefleriyle aynı değerlerde olmalarına, her türlü faaliyet ve proje boyunca onları motive etmeye ekstra dikkat ve titizlik gösterir. YEÇED büyüdükçe gönüllü sayımız her geçen gün daha da artmaktadır.

YEÇED bugüne kadar 2400 gönüllüyle çalışmıştır; şu anda proje ve programlara aktif olarak katılan 500 gönüllü ve kuruluşta çalışan 10 personel vardır.

YEÇED Gönüllüleri Çocuklarla Beraber – 2023

2. Dernek Misyonu: 

      Yeryüzü Çocukları Derneği olarak “Eğitim her çocuğun hakkıdır.” mottosundan hareket ediyoruz ve temel amacımız çocukların hem fiziksel hem de duygusal olarak refahını tam olarak desteklemektir. Hedefimiz, zorla yerinden edilen, afetler, savaşlar ve çatışmalarla uğraşmak zorunda kalan çocuklara ulaşmak ve kalıcı ve uzun vadeli çözümler üretmektir. Uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi, refah ve eğitimlerini bozan bu nedenlerden etkilenen tüm bu çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.

3. Dernek Vizyonu:

       Vizyonumuz, bu bölgelerle sınırlı olmamakla beraber, başta Türkiye, Kuzey Suriye ve nihayetinde herhangi bir krizden etkilenen bölgeler olmak üzere çocukların eğitiminde engel teşkil edebilecek her türlü unsuru kaldırmaya yöneliktir. Nihai amacımız, her çocuğun güvenli bir ortamda büyümesine, psikolojisi ve ruh sağlığı açısından herhangi bir tehdit hissetmeden karakterini geliştirmesine yardımcı olmak, eğitimlerine devam etmelerini engelleyen her türlü unsuru ortadan kaldırmaktır.

4. Spesifik Hedefler:

   4.1: Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), tüm faaliyetlerini, etnik kökeni, dini, dili, sınıfı ve kültürel aidiyeti ne olursa olsun tüm çocukların her koşulda zarar, istismar ve sömürüden korunma hakkına sahip olduğu temelinde yürütmektedir.

   4.2: YEÇED’in temel amacı, özellikle savaş, çatışma ve doğal afetler nedeniyle zorla yerinden edilen çocuklara ulaşmak ve kalıcı çözümler üretmektir.

   4.3: YEÇED asli olarak başta zorunlu göç, çocuk işçiliği, dil yetersizliği ve yoksulluk gibi nedenlerle okula gidemeyen çocukların önündeki her türlü engeli ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

   4.4: YEÇED, çocukların korunması ve güvenliğine dayalı uluslararası kabul görmüş geçerli politika, yönetmelik ve yasaların yanı sıra bunlara eşlik eden özel protokol ve prosedürleri takip etmektedir.

5. Değerler

      18 yaşın altındaki herkesin bir çocuk olduğunu ve tüm çocukların yaşları, cinsiyetleri, yetenekleri, kültürleri, ırksal kökenleri, dini inançları ve dilleri de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel özelliklerine bakılmaksızın eşit eğitim ve koruma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz.

      Her çocuk, herhangi bir tehdit altında hissetmeden, güvenli bir ortamda büyüme ve gerektiğinde psiko-sosyal yardımla birlikte eğitim alma hakkına sahiptir.

      Savaş, çatışma veya doğal afet gibi çocukların yaşamlarını etkileyen anormal koşullar söz konusu olduğunda; en büyük değerimiz, herhangi bir çocuğun hayatını etkileyebilecek her türlü sorunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaktır. Ayrıca, yaşamları felaket benzeri herhangi bir durumdan etkilenen tüm çocuklar ve kadınlar için kalıcı ve uzun vadeli çözümler üretmektir.

6. Faaliyetlerimizin Kapsamı:

  • Eğitim Desteği
  • Psikososyal Destek
  • Sosyal Yardım 
  • Savunuculuk / Çocuk Hakları

 Çocuklara Yönelik Psikososyal Destek Faaliyetleri, Türkiye Deprem Bölgesi – 2023.

7. Şimdiye Kadarki Uzun Vadeli Projelerimiz: 

  • Hamilik Çalışması
  • Çocuk Dostu Alanlar (Çadır ve Konteyner)
  • Kadınlar için Geçim Kaynağı Projeleri

8. Finansman Kaynakları:

      Finansman kaynaklarımız bağışlar, hibeler ve kitle bağış toplama faaliyetlerinden oluşmaktadır. Kitle fonlaması için uluslararası platformlarda yer alıyoruz ve çeşitli üniversiteler ve belediyelerle ortaklığımız var. Projelerimizi yürütürken, her iki taraf da ortak değerlere ve hedeflere sahip olduğu sürece yerel yönetimler, yerel STK’lar ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.

9. İşbirliklerimiz ve Ortaklıklarımız: 

      YEÇED, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile işbirliği yapmıştır. Bakanlıkların yanı sıra, özellikle bölgedeki depremden sonra Türkiye’nin güneydoğusundaki yerel yönetimlerle de ortaklıklarımız oluşmuştur. Yerel STK’lar ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ortaklarımız listesinde yer almaktadır.

10. Çalıştığımız Ülkeler:

  • Pakistan | Yetimhanelere Besin Desteği
  • Suriye | Eğitim – Psikososyal Destek ve Çocuklara İnsani Yardım
  • Filistin | Psikososyal Destek ve Çocuklara İnsani Yardım